Meteor

Klub za brzo klizanje

Pravila

Pravila brzog klizanja

Opće  pravilo utrke je da klizači svojim načinom klizanja doprinesu ispravnom i sigurnom  napretku utrke, kako bi se rezultat utrke utvrdio na osnovu njihovih zasluga.

Nepoštivanjem pravila utrke  smatra se:

  • KLIZANJE IZVAN STAZE: Skraćivanje dionice postavljanjem jedne ili obje klizaljke sa lijeve strane krivine koja je označena markerima (obilježivačima  staze)
  • OMETANJE: Namjerno ometanje, blokiranje, nasrtanje ili guranje drugog natjecatelja  bilo kojim dijelom tijela.  Križanje  sa drugim klizačem presjecanjem njegove putanje, pri kojem je namjerno izazvan kontakt
  • POMOĆ: Svaki klizač se natječe  kao pojedinac. Svaka pomoć drugih klizača rezultira kažnjavanjem svih umješanih klizača. Ovo se ne odnosi na potiskivanje klizača od strane njegovog timskog kolege u štafetnoj trci
  • IZBACIVANJE: Zabranjeno je namerno izbacivanje (odizanje) oštrice u toku bilo kog dijela  utrke, pri čemu se izaziva opasnost, uključujući i ciljnu liniju, ili isturanje tijela preko ciljne linije

Kazne za nepoštivanje  pravila utrke

Terminom “diskvalifikacija” opisuju se razne kaznene mjere, spomenute  u ovom Pravilu, koje, pored ostalih, uključuju sljedeće:

  • KAZNU: U slučaju kršenja Pravila utrke dosuđuje se kazna. Klizač/štafetna ekipa  biti će diskvalifikicirani  iz utrke u kojoj je načinjen prekršaj, i isključen iz učešća u narednoj rundi dotične discipline. Klizač/štafetna ekipa gubi bodove/rezultat postignut samo u toj utrci. Ova kazna ne utjče na bodove/rezultate postignute prije te  utrke.
  • ŽUTI KARTON: Ako vrhovni sudac  smatra da je prekršaj protiv Pravila trke opasan, štetan ili rizičan, klizaču koji je načinio prekršaj će pokazati  žuti karton. Klizač/štafetna ekipa  biti će diskvalificiran iz utrke u kojoj je načinjen prekršaj, i isključen iz učešća u narednoj rundi te discipline. Klizač/štafetna ekipa kome je pokazan žuti karton gubi prethodne bodove/rezultate postignute u svim trkama u dotičnoj disciplini. Klizač kome je dva puta pokazan žuti karton u istom natjecanju  biti će kažnjen crvenim kartonom, odmah isključen iz natjecanja  i neće biti rangiran na finalnoj rang‐listi.
  • CRVENI KARTON: U slučaju prekršaja koji vrhovni sudac smatra rizičnim, namjerno opasnim ili grubo nemarnim, klizaču će biti pokazan crveni karton.

U slučaju da su klizaču pokazana dva žuta kartona u istom natjecanju, tom klizaču će biti pokazan crveni karton.

Za bilo koje postupanje, bilo na ledu, bilo van njega, koje nije u skladu s ovim pravilom, klizaču također može biti  pokazan crveni karton. Klizač kome je pokazan crveni karton će odmah biti isključen iz natjecanja  i neće biti rangiran na finalnoj rang‐listi. Ako je klizaču pokazan crveni karton u štafetnoj trci, njegova štafetna ekipa će odmah biti isključena iz štafetnog takmičenja, i neće biti rangirana na finalnoj rang‐listi štafetnih utrka.

Pojedinačne kazne za klizača(e) se takođe primjenjuju. Vrhovni sudac podnosi pismeni izvještaj Tehničkom odboru za brzo klizanje na kratkim stazama u vezi sa svim klizačima kojima je pokazan crveni karton. Ako je klizač dobio dva (2) crvena kartona u razdoblju od 12 mjeseci, taj će klizač biti automatski suspendiran iz svih manifestacija ISU‐a, Zimskih olimpijskih igara i međunarodnih natjecanja  na najmanje dva (2) mjeseca ili tri (3) odgovarajuća natjecanja, koji god period bude duži.

Odluka vrhovnog suca da je načinjen prekršaj protiv Pravila utrke ili odluke kojima se odobrava objavljivanje rezultata, i po kojima nije bilo prekršaja, su konačne, i na te odluke nije dozvoljen prigovor. Ako vrhovni sudac donese odluku da je načinjen prekršaj, bit će izrečena kazna u skladu s ovim Pravilom.

Ako po mišljenju vrhovnog suca i njegovih pomoćnika klizači “nisu u trci”, oni će zaustaviti utrku, objaviti da “nema daljeg natjecanja ”, i mogu dosuditi kaznu natjecateljima.

Ako tijekom utrke dođe do nepravilnosti koja može utjecati  na rezultat, vrhovni sudac može zaustaviti utrku i naložiti da se odmah ponovi start trke. Ako je utrka završena vrhovni sudac može naložiti ponavljanje utrke, poštujući vrijeme za odmor u skladu sa Pravilom 295, paragraf 2. Ako je klizač/štafetna ekipa kažnjena po ovom Pravilu zbog nepravilnog postupanja koje se dogodilo prije zaustavljanja utrke, taj klizač, i štafetna ekipa klizača (ako je reč o štafetnoj utrci) neće učestvovati u ponovljenoj trci.

Klizaču koji namjerno dovede do prekida utrke neće biti dozvoljen ponovni start. Ovo se ne odnosi na startnu proceduru. Rezultat klizača koji je zbog ovoga isključen iz ponovnog starta će biti prikazan kao “nije završio trku”.

Na kraju svake utrke o kaznama je potrebno obavijestiti klizače, trenera ili voditelja ekipe, voditelja natjecatelja i gledatelje preko razglasa, uz navođenje gdje i kako je dotični klizač(i)/štafetna ekipa načinio prekršaj te ide li dalje.