Meteor

Klub za brzo klizanje

By

Deklaracija o dobrom upravljanju u sportu i zaštiti „čistih“ sportaša

Izvršni odbor MOO-a usvaja deklaraciju o dobrom upravljanju u sportu i zaštiti „čistih“ sportaša 

Sljedeću deklaraciju jednoglasno je usvojio Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora:

Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora opsežno je raspravljao na svom sastanku u prosincu u Lausanni (8-10. prosinca) o dobrom upravljanju i zaštiti „čistih“ sportaša u sportu.

Bavio se zahtjevima niza sportskih organizacija koje se osjećaju pogođenima incidentima u nekim sportskim organizacijama i zabrinute su da je njihov ugled ukaljan generaliziranjem.

Mnogi Međunarodni savezi i nacionalni olimpijski odbori uložili su velike napore da primijene osnovna načela dobrog upravljanja u sportu. Sve zainteresirane strane olimpijskog pokreta su, prihvaćajući olimpijski plan 2020, pristale primjenjivati ta načela.

Međutim, nedavni incidenti pokazali su da je, u interesu vjerodostojnosti svih sportskih organizacija, potrebna hitna akcija jačanja dobrog upravljanja tako da MOO predlaže sljedeće mjere za daljnji razvoj dobrog upravljanja u sportu:

  1. Tijekom 2016. godine trebaju se primijeniti osnovna načela dobrog upravljanja, uključujući transparentne i demokratske procese odlučivanja, financijska izvješća i revizije prema međunarodnim standardima, objavljivanje financijskih izvješća, etičkih pravila i pravila udovoljavanja, itd.
  2. MOO će pokrenuti nezavisni revizorski sustav glavnih subvencija MS-ima, NOO-ima i Organizacijskim odborima olimpijskih igara glede financijskih kao i aspekata dobrog upravljanja. U pogledu svih drugih aktivnosti MS-a, NOO-a i organizacijskih odbora olimpijskih igara, preporuka 27 olimpijskog plana 2020. treba se primjenjivati od 2016. MOO, priznajući neovisnost i autonomiju MS-a, cijeni njihovu podršku ovoj inicijativi kao što je izraženo na sastanku Izvršnog odbora MOO-a i uspostavljanje radne grupe o upravljanju sportom Udruženja ljetnih olimpijskih međunarodnih saveza.
  3. S obzirom na kontinuiran razvoj prakse dobrog upravljanja, MOO, samo jednu godinu nakon provođenja velikih reformi u tom pogledu, zamolio je svjetski poznat Međunarodni institut upravljačkog razvoja u Lausanni i njegov globalni pravni centar da provedu istraživanje o dobrom upravljanju u samom MOO-u. Međunarodni institut upravljačkog razvoja prezentirao je svoju prvu ocjenu Izvršnom odboru.

Izvršni odbor MOO-a pozdravio je prijedloge Izvršnog odbora FIFA-e glede velikih reformi kao što su ograničenja mandata i druge mjere. Izvršni odbor MOO-a zabrinut je zbog kriminalnih postupaka koji se nastavljaju u Sjedinjenim američkim državama i Švicarskoj, koji bi prema tim vlastima mogli trajati još pet godina. Budući da bi to moglo nastaviti bacati sjenu na vjerodostojnost FIFA-e i loše utjecati na sve sportske organizacije tako dugo, Izvršni odbor MOO-a potiče FIFA-u da poduzme sve potrebne mjere za razjašnjenje i rješavanje svih neriješenih problema, što je moguće prije, dodatnim angažmanom s odgovarajućim vlastima.

Glede zaštite „čistih“ sportaša, Izvršni odbor MOO-a potvrdio je svoju strategiju nulte tolerancije i izrazio podršku nadležnosti i neovisnosti Svjetske agencije protiv dopinga u borbi protiv dopinga. Kao što se olimpijski sastanak na vrhu u listopadu dogovorio, MOO nastavlja svoju inicijativu da sustav protiv dopinga postane neovisan o sportskim organizacijama. Izvršni odbor daje sljedeće prijedloge određenoj radnoj grupi Svjetske agencije protiv dopinga:

  • Treba uspostaviti neovisno tijelo za testiranje i upravljanje rezultatima pod vodstvom Svjetske agencije protiv dopinga. Sportske organizacije trebaju prenijeti dopinšku kontrolu na tu novu organizaciju i osigurati početno financiranje na razini sadašnjeg investiranja u borbu protiv dopinga. Ta organizacija isto tako treba koordinirati rad nacionalnih agencija protiv dopinga radi osiguranja izravnog, djelotvornog i širom svijeta usklađenog sustava protiv dopinga. Vlade, koje su u 50% slučajeva partneri Svjetske agencije protiv dopinga, trebaju podržati tu reformu zajedno sa sportskim pokretom, logistički i financijski.
  • Unutar te organizacije, treba uspostaviti jedinicu za prikupljanje profesionalnih informacija. To će omogućiti Svjetskoj agenciji protiv dopinga da bude proaktivna. Jedinica se treba pozabaviti pitanjima koja mogu utjecati na udovoljavanje organizacija protiv dopinga i dopinških laboratorija koje akreditira Svjetska agencija protiv dopinga, u najranijoj mogućoj fazi. To će pomoći da sve takve institucije udovoljavaju u svako doba i na takav način da se zaštite „čisti“ sportaši širom svijeta.
  • Sankcije treba izreći Sportski arbitražni sud. Na takav način, sustav sankcija bio bi centraliziran, isplativ i doveo bi do usklađenja među svim sportovima i kontinentima. Sadašnje pravo da se ulaže prigovor na sankcije različitoj komori Sportskog arbitražnog suda bilo bi u potpunosti podržano i zajamčeno

 

MOO je uvjeren da bi usvajanje tih prijedloga dovelo do djelotvornijeg, transparentnijeg, izravnijeg, isplativijeg i usklađenijeg sustava protiv dopinga. Bolje bi zaštitio „čiste“ sportaše i pojačao vjerodostojnost sporta. MOO nastoji uspostaviti takav neovisan sustav protiv dopinga počevši sa Zimskim olimpijskim igrama 2018.

Neovisno o tim prijedlozima, MOO je već poduzeo prve mjere u tom smjeru. Svjetska agencija protiv dopinga vodit će prikupljanje podataka koje će financirati MOO tako da se testiranje u razdoblju do Olimpijskih igara u Rio de Janeiru učini što djelotvornijim i neovisnijim. Testiranje izvan natjecanja tijekom olimpijskih igara vodit će ova obavještajna grupa iz Svjetske agencije protiv dopinga da ga učini usmjerenijim i djelotvornijim.

U svrhu zaštite „čistih“ sportaša širom svijeta, MOO je zamolio nacionalne olimpijske odbore Rusije i Kenije kao i Svjetsku agenciju protiv dopinga da osiguraju djelotvorni program testiranja izvan natjecanja za sve sportaše u svim sportovima njihovih zemalja, koji u to vrijeme nije proveden. MOO pozdravlja korake koje su već poduzeli Svjetska agencija protiv dopinga, dva NOO-a i Međunarodni amaterski atletski savez da se pozabave svim pitanjima kako bi svi narodi udovoljavali međunarodnim propisima protiv dopinga.

MOO potiče vlade Andore, Argentine, Bolivije, Izraela, Rusije i Ukrajine, čije su nacionalne organizacije protiv dopinga proglašene da ne udovoljavaju  odredbama Svjetske agencije protiv dopinga, da s najvećim prioritetom poduzmu sve potrebne mjere za ponovno udovoljavanje odredbama. Isto tako vlade Belgije (Joint Communities Commission), Belgije (Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens), Brazila, Francuske, Grčke, Meksika i Španjolske čije je nacionalne organizacije protiv dopinga Svjetska agencija protiv dopinga privremeno proglasila da ne udovoljavaju odredbama, da s najvećim prioritetom poduzmu sve potrebne mjere za osiguranje udovoljavanja prije krajnjeg roka Svjetske agencije protiv dopinga, 18. ožujka 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.