Meteor

Klub za brzo klizanje

By

Pravila, kriteriji i grupe treninga za sezonu 2013/2014.

Na 14.sjednici Izvršnog odbora ZKS održanoj 20.06.2013. godine jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi Stručno programske komisije ZKS-a. Sezona 2013/2014. na klizalištu Zagrebačkog velesajma počinje u srijedu, 06. kolovoza 2013.

Kriteriji i pravila za grupe treninga i ljetni trening za sezonu 2013/2014.

Prijedlog grupa napravljen je na osnovi:
1. Registracije natjecatelja/ica po kategorijama za sezonu 2013/14;
2. Rezultata i položenih testova HKS u sezoni 2012/2013.;
3. Odluka IO ZKS;
4. Podataka koje smo dobili od klubova za ljetni trening.

Kriteriji:

1.Da bi klizač/ica došao na trening u terminima koje osigurava ZKS, klizač/ica mora biti registriran/a u nadležnom klizačkom savezu za jedan od klubova (umjetničkog, brzog ili sinkroniziranog klizanja) i mora imati potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu ne stariju od 6 mjeseci. Kategorija početnika/ca UK može najviše 14 dana trenirati u terminima ZKS dok se vidi da li će početnik/ca nastaviti dolaziti na treninge. O dolasku svakog novog početnika/ce na prvi termin treninga u terminima koje osigurava ZKS klub je obavezan pismeno obavijestiti ZKS. Kategorija početnika/ca BK i SK može najviše 30 dana trenirati u terminima ZKS dok se vidi da li će početnik/ca nastaviti dolaziti na treninge. U navedenom vremenu početnici/ce moraju položiti test za početnike. Ukoliko na trening u terminima ZKS dođe i trenira klizač/ica koji/a nema sve navedeno, članovi Stručno programske komisije će protiv Kluba i trenera Kluba koji je radio sa klizačem/icom podnijeti prijavu nadležnom tijelu i/ili Disciplinskoj komisiji.

2.Maksimalni broj klizača/ica po grupama: grupa K1 do 18 klizača/ica, grupa K1A/B do 20 klizača/ica, K2 A/B do 25 klizača/ica, grupa ŠKKL/ŠKKL1 do 35 klizača/ica;

3.Korekcija grupa u sezoni radi se nakon održavanja:
a) Memorijala Lare Đerić
b) Prvenstva Hrvatske
c) Prvenstva Zagreba
d) kada se za to ukaže potreba (preveliki ili premali broj klizača/ica na terminu);
Pri prvoj korekciji grupa svih kategorija gleda se rezultat nakon natjecanja Memorijal Lare Đerić i to samo tehnička vrijednost. Pri drugoj korekciji nakon PH, zbroj tehničkih vrijednosti dva navedena održana natjecanja i tako redom. Do prvog nastupa u sezoni za kategoriju u kojoj je registriran/a, klizač/ica mora trenirati u kategoriji u kojoj se natječe. Primjer: ako je klizač/ica registriran/a u sezoni 2013/2014. za kategoriju juniora/ki, a do PH se natječe u kategoriji MJB, NMJ… trenira do PH u terminu treninga MJB, NMJ…

4.Protokoli sa natjecanja PH, PZ, MLĐ, ZM, MT, natjecanja EK.

5.Za vrijeme školskih praznika(ljetni, zimski, proljetni) i subotama, u terminu K1 trenira najviše 18 najboljih klizača/ica prema rang listi. U terminu K1 mogu trenirati klizači/ce koji imaju položen najmanje IV.test HKS. Tokom sezone, ako to ukupni broj klizača/ica na terminu dopušta, kada klizači/ce radi škole
budu podijeljeni u dva turnusa, da bi mogli trenirati na terminu K1 klizači/ice moraju na natjecanjima ili na testiranju HKS pokazati:
a)seniori/ke – položen najmanje 4.test HKS i sve dvostruke skokove;
b)juniori/ke  – položen najmanje 4.test HKS i sve dvostruke skokove;
c)napredni mlađi juniori/ke, ml.jun B i A: položen najmanje 4.test HKS i skaču najmanje četiri
(4) dvostruka skoka od kojih je jedan flip ili lutz;
Navedeno ne vrijedi samo u jutarnjem turnusu, svaki drugi tjedan, kada je „manji“ turnus ujutro na treningu i kada je iz navedenog razloga (pre)mali broj klizača/ica u K1.

6.Skokovi: axel i tri dupla skoka (priznata na natjecanju) za kategoriju kadeta/kinja A u veću grupu, ako za to postoji potreba i mogućnost radi ukupnog broja klizača/ica na terminu 7.Skokovi: axel i dva dupla skoka (priznat na natjecanju) za kategoriju kadeta/kinja B u veću grupu, ako za to postoji potreba i mogućnost radi ukupnog broja klizača/ica na terminu.

Pravila:

1.Kada klizača/ice koji trenira u grupi K1 nema na treningu 3 dana (radi natjecanja, odmora, obaveza u školi i sl.) klub je dužan o tome pismeno obavijestiti ZKS najmanje 3 dana ranije. U slučaju ozljede klub je dužan pismeno obavijestiti ZKS u roku dva dana kada se ozljeda dogodila.

2.Ukoliko je klizač/ica koji trenira u grupi K1 odsutan 3 dana uzastopno sa treninga bez opravdanog razloga i obavijesti ZKS-u, na njegovo mjesto u grupi ulazi slijedeći klizač/ica po gore navedenim kriterijima. O promjeni grupa sve klubove će pismeno obavijestiti Tajništvo ZKS.

3.Kada se klizač/ica koji nije trenirao (iz broja 2.) želi vratiti u grupu K1, klub o tome mora obavijestiti ZKS. Nakon dva radna dana klizač/ica može ponovo trenirati u grupi K1(u tom vremenu svi klubovi će dobiti obavijest o povratku klizača/ice).

4.Ukoliko je klizač/ica rasporedom grupa predviđen za trening u grupi K1, a iz nekih razloga želi ili radi drugih obaveza mora trenirati u drugoj grupi, klub o tome također treba obavijestiti ZKS kako bi na njegovo/njeno mjesto došao/la slijedeći klizač.

5.Treneri do utorka ujutro na mail ZKS-a trebaju dostaviti zajedničku evidenciju dolazaka klizača/ica na trening za prethodni tjedan za sve kategorije. Evidencija treba biti u obrascu ZKS-a.

6.Klizač/ica u istom turnusu ne smije trenirati na dva sata, na dvije grupe.

7.Ako klizač/ica trenira dva puta dnevno, a kategorija u kojoj se natječe trenira u dva termina, na jednom treningu(u svom turnusu) trenira u grupi u kojoj pripada, a drugi trening je u manjoj grupi. Navedeno se ne odnosi samo na klizače/ice reprezentacije, S, J i NMJ. Oni treniraju u svojim grupama u oba turnusa. Klizač/ica program može klizati na glazbu samo u svom turnusu, osim ako su svi klizači već otklizali programe i ostalo je još vremena.

8. Ako klizač/ica nije u prethodnoj sezoni nastupio/la na najmanje 2 natjecanja (PH, PZ, Memorijal LĐ, ostala domaća ili međ.natjecanja) ne može sudjelovati na treningu u kolovozu. U slučaju da se klizač/ica nije natjecalo/la radi ozljede ili bolesti, kopije liječničke dokumentacije potrebno je dostaviti u ZKS. Od sezone 2014/2015. na treningu od u kolovozu mogu trenirati klizač/ica svih kategorija (osim početnika koji počinju u rujnu i KB koji treniraju samo od cca.06-15.08.) koji su se natjecali na najmanje 4 natjecanja u prethodnoj sezoni i bili nazočni na najmanje 70% treninga u sezoni. U prosjek dolazaka ne
računaju se (ne)dolasci za vrijeme treninga u kolovozu prošle sezone. Klizači/ce koji su u prethodnoj sezoni trenirali manje od navedenog trenirati će do 3 puta tjedno ako za to bude termina. U slučaju da se klizač/ica nije natjecalo/la radi ozljede ili bolesti, kopije liječničke dokumentacije potrebno je dostaviti u ZKS.

9.Ako klizač/ica nije trenirao/la više od dva mjeseca, potrebno je o ponovnom početku treninga obavijestiti SPK koja će na osnovi testiranja klizača/ice odrediti da li će i u kojoj grupi navedeni klizač/ica trenirati. Klizač/ica koji se vraćaju treningu moraju znati i položiti elemente za povratnike po kategorijama koje je na prijedlog SPK usvojio IO ZKS u sezoni 2012/2013. Ukoliko na trening u terminima ZKS dođe i trenira klizač/ica bez najave, članovi Stručno programske komisije će protiv Kluba i trenera Kluba koji je radio sa klizačem/icom podnijeti prijavu nadležnom tijelu i/ili Disciplinskoj komisiji.

10. Početnici/ce ne treniraju jedan dan prije natjecanja na kojima ne nastupaju (PH, PZ, ZM, MT), osim u iznimnim slučajevima kada će to biti navedeno u tjednom rasporedu.

11.Početnici i novoregistrirani klizači/ce, bez obzira za koju su kategoriju registrirani, prve dvije godine moraju trenirati u najmanjoj grupi. U slučaju da prije isteka dvije godine klizač/ica položi test HKS za kategoriju u kojoj se natječe, može i ranije trenirati u većoj grupi.

12. Za dolazak klizača/ica na trening u termin u kojem nije prema odluci SPK, bilo koji klub može dostaviti pismenu prijavu. Prijava će biti dostavljena Disciplinskoj komisiji.

13. U slučaju ozljede u terminu u kojem prema rasporedu nisu predviđeni klizači/ce, odgovorni su klizač/ica, njegov/njena zakonski skrbnik i trener kluba.

14.Zamolbe za povremeno treniranje ili za dulje treniranje u određeni dan u tjednu u drugim terminima dostavlja Klub. U obzir će se primati zamolbe nakon što se dostavi ovjereni raspored škole. Komisija po primitku ovjerenog rasporeda i zamolbe Kluba daje odgovor u roku od tri radna dana. Do tada klizač/ice ne može trenirati u traženom terminu. Komisija će odobravati dolazak na kasniji termin treninga ukoliko se radi o ne stizanju radi izbornih predmeta u školi, ali ne i radi izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

15. Svi klizači/ce svih grana klizanja moraju imati važeći liječnički pregled tokom cijele kalendarske godine. Liječnički pregled obavlja se u sportskoj ambulanti dva puta godišnje prema rasporedu Sportske ambulante.

16. Za nepoštivanje bilo kojeg od navedenih pravila svaki klub ili trener može dostaviti pismenu prijavu. Prijava će biti dostavljena Disciplinskoj komisiji ili nadležnom tijelu ZKS.
2. Kalendar natjecanja u (su)organizaciji ZKS za sezonu 2013/2014
a) Zagreb Open 2013.: 05 – 06.10.2013.
b) Prvenstvo Zagreba za 2014.godinu u BK: 11 – 12.01.2014.
3. Kriteriji za imenovanje perspektivnih klizača/ica za brzo klizanje
1. Dob: 11 – 14 godina starosti (za 2014.godinu 2000, 2001, 2002. i 2003.)
2. Zadovoljenje normi: Uzeti u obzir kategoriju u kojoj se natječe perspektivni klizač/ica i to rezultat u utrci na 500 m.
Uzeti treba prosječnu vrijednost u prethodnoj sezoni na natjecanjima finala Danubia Series i tome dodati 10%
3. Rezultati motoričkih testova na Dijagnostičkom centru pri KF
4. Rezultati na natjecanjima: Prvenstvo Hrvatske, Prvenstvo Zagreba i jedno međunarodno natjecanje – plasman među prvom trećinom natjecatelja/ice (AAT Zagreb, AAT Celje).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.