Dalia Abdel Rahim

Dalia je između ostalog sudjelovala na Danima brzog klizanja u Zagrebu 2011. godine gdje je postigla zavidne rezultate.
Više