Katarina Dianek

Katarina je seniorka s ostvarenim nastupima na mnogim natjecanjima gdje je postigla odlične rezultate, od čega istčemo zlatnu medalju na Sarajevo Open 2014 natjecanju.
Više